Proizvodnja

Ovaj modul na android aplikaciji je osnovna funkcija interakcija sa proizvodnim modulom  BIS sistema na način da korisnik ovog modula može skenirati i svaki osnovnih materijal koji sadrži barkodu i uraditi skidanje osnovnog materijala sa stanja potrebnog za proizvodnu gotovog proizvoda. Ovim modul smo ukinuli dodatno radno mjesto i ubrzali proces trebovanja iz osnovnog skladišta. Također ovaj modul ima mogućnost povrata osnovnog materijala iz proizvodnje koji se nije iskoristio. Da bi ovaj modul radio potrebno je kod ulaza osnovnih materijala kreirati ulazne deklaracije sa barcoda koje sadrže sve informacije o materijalu.

0 0