Komercijala

Modul komercijale prima narudžbe od finalnih kupaca, rezerviše i planira isporuku proizvoda po želji kupca. Na osnovu već planiranih upita za prodaju planer zadužen za proizvodnju planira proizvodnju na osnovu informacija iz modula komercijale sve informacije su integrirane u modulu proizvodnje.

Izvještaj komercijale može biti koncipiran na takav način da se mogu vidjeti svi naručeni proizvodi mjesec dana unaprijed. Pored ovoga u modul komercijale se unose svi podaci vezani za isporuku i podaci o krajnjem kupcu. Ovaj modul je integriran sa osnovnim modulima skladišta, logistike i proizvodnje.

0 0