Logistika

Modul logistika omogućava izradu zahtjeva za nabavku robe i materijala. Uz pomoć ovog modula moguće je kreirati interne naloge za nabavu. Efikasnost i prednost ovog modula je što osoba odgovorna za nabavu kroz interni sistem dobiva informaciju o količini materijala koji je potrebno naručiti.

Uz pomoć svih funkcionalnosti ovog modula kao što je interna nabava koja je već spomenuta, moguće je efikasno upravljati i eksternim narudžbama prema dobavljačima. Također, efikasno praćenje statusa nabavnih naloga, te praćenje statistike i historije nabavke, omogućava maksimalnu efikasnost poslovnih procesa nabavne službe.

0 0