Proizvodnja

Modul proizvodnja predstavlja srce BIS sistema. Osnovna funkcionalnost je upravljanje proizvodnim procesima i praćenje toka, opterećenja radne jedinice i trenutnog statusa finalnog proizvoda. Modul je direktno povezan sa skladištem, prodajom,android aplikacijom i svi unosi se dalje prenose kao informacija u ostale module BIS-a.

Ovaj modul posjeduje mogućnost upravljanja sa sastavnicama konačnog proizvoda. Svaka sastavnica sadrži informaciju o ugrađenom materijalu u proizvod. Na osnovu sastavnica moguće je pratiti iskorištenje proizvodnje i gubitke materijala u proizvodnji itd.

Modul proizvodnje posjeduje nekoliko analitički alata koji omogućavaju praćenje svi parametara proizvodnje za sljedeće firme:

  • Metalnu industriju
  • Drvnu industriju
  • Kartonaže
  • Projektno orijentirane proizvodnje

Fokus i razlog kreiranja BIS sistema je adekvatno upravljanje proizvodnim procesima i trenutnih nedostatak kvalitetni rješenja kod upravljanja proizvodnom do procesnog nivoa radne stanice, gdje imamo analitiku svakog radnog mjesta u proizvodnji. Ovo ustvari predstavlja naš glavni proizvod pored android integracije softvera.

Izlazni dokumenti i izvještaji iz proizvodnje su osnova za upravljanje i trenutno ih posjedujemo preko deset izvještaja & dokumenata koji  se mogu koristiti u analitičkoj obradi proizvodnje.

0 0