Proizvodnja

Modul proizvodnja predstavlja srce i4 sistema. Osnovna funkcionalnost je upravljanje i planiranje proizvodnih procesa i praćenje toka proizvodnje, opterećenja radne stanice i trenutnog statusa gotovog proizvoda. Modul je direktno povezan sa skladištem, prodajom, android aplikacijom i sve transkacije se dalje prenose kao informacija u ostale module softvera

Ovaj modul posjeduje mogućnost upravljanja sa sastavnicama konačnog proizvoda. Svaka sastavnica sadrži informaciju o ugrađenom materijalu u proizvod. Na osnovu sastavnica moguće je pratiti iskorištenje proizvodnje i gubitke materijala u proizvodnji itd.

Osnovna funkcionalnost proizvodnog modula je segment planiranja i optimizacija proizvodnje, gdje imamo u potpunosti integraciju naprednih alata za planiranje i optimizaciju proizvodnih procesa na način da kroz gantove dijagrame, metode linearnog programiranja i modeliranja procesa proizvodnje dolazimo do ključni rezultata potrebni za povećanje efikasnosti kompanije.

Planiranje proizvodnje

Modul proizvodnje je samo jedan dio procesa upravljanja proizvodnjom osnovni alat za upravljanje proizvodnjom je modul planiranja proizvodnje sa svim svojim naprednim alatima za optimizaciju procesa u proizvodnji poput linearnog programiranja (simplex metoda), gantovi dijagrama, izvještaja i više varijanti grafikona za prikaz stanja proizvodnje. Simplex je napredni model za optimizaciju procesa proizvodnje na način da na osnovu  narudžbi prema proizvodnji i otvorenih radnih naloga koristeći razvijeni model i algoritam optimizira plan proizvodnje.

U nastavku imamo nekoliko primjera izlaznih dokumenata  softvera  i4:

0 0