Servisiranje

Ovaj modul posjeduje specifične funkcionalnosti potrebne za praćenje i realizaciju cijelog procesa počevši od ugradnje do servisiranja, bilo na terenu ili u servisnoj radionici, te popravki, održavanja i postavljanja u upotrebu mašine/opreme/dijelova ili cijelog pogona. Uključuje kontrolu servisnih narudžbi, upravljanje konfiguracijama, ugovorima i podugovorima, upravljanje pozivima, preventivna održavanja, upravljanje kontrolama, radioničko popravljanje, te napredno planiranje.
Odlike specjaliziranog modula servisa su sljedeće:

  • Prijava intervencije
  • Dojeljivanje urgencije intervencije
  • Interkacija sa serviserima putem androdi aplikacije
  • Printanje servisnih listova
  • Arhiviranje intervencije
  • Analiza i izvještaji

Izvještaji i izlazni dokumenti koje ovaj modul posjeduje služe nam za analitičko praćenje servisa proizvoda, te kreiranje elektronskih dokumenata za kupce i internu distribuciju kao npr servisni listovi.

0 0