Skladište

Modul u potpunosti podržava sve poslovne procese koji su direktno ili indirektno povezani sa skladišnim poslovanjem, osiguravajući pravovremene informacije o stanju zaliha, ali i dajući mogućnost planiranja zaliha. Pored standardnih funkcionalnosti, postoji mogućnost i efikasnog „preslikavanja“ fizičkog stanja skladišta u sistem, praćenja artikala korištenjem serijskog broja ili šarži kada je to potrebno, pregled raspoloživosti zaliha kroz više skladišta, definiranje skladišnih transakcija u zavisnosti od potrebnih aktivnosti itd...

0 0