Android implementacija

(logistika, skladište, servis, proizvodnja)

Slika
Android predstavlja integraciju i4 softverskog rješenja preko koje se izvršavaju razni događaji u samom procesu proizvodnje. Aplikacija je kreirana na android platformi tako da je pogodna za sve mobilne uređaje.
Andoird je imlementiran na sljedecim modulima:
  • Otprema gotovih proizvoda 
  • Prozvodnja (trebovanje materijala)
  • Skladište (dodjeljivanje skladišnih pozicija)
  • Logistika (ulaz osnovnih materijala)
  • Servis (praćenje i evidencija servisa)

Otprema gotovih proizvoda

Ovaj modul na android aplikaciji radi na način da korisnik skenira odgovarajuću barkodu na deklaraciji koja se nalazi na paletama gotovih proizvoda kreirana od strane proizvodnje. Skeniranjem se potvrđuje isporuka palete prema kupcu.

Deklaracija na paleti koja se skenira android uređajem je dokument sa barkodom  dobiven korištenjem modula proizvodnje u punom opsegu i kapacitetu.

Prozvodnja (trebovanje materijala)

Ovaj modul na android aplikaciji je osnovna funkcija interakcija sa proizvodnim modulom  BIS sistema na način da korisnik ovog modula može skenirati i svaki osnovnih materijal koji sadrži barkodu i uraditi skidanje osnovnog materijala sa stanja potrebnog za proizvodnu gotovog proizvoda. Ovim modul smo ukinuli dodatno radno mjesto i ubrzali proces trebovanja iz osnovnog skladišta. Također ovaj modul ima mogućnost povrata osnovnog materijala iz proizvodnje koji se nije iskoristio. Da bi ovaj modul radio potrebno je kod ulaza osnovnih materijala kreirati ulazne deklaracije sa barcoda koje sadrže sve informacije o materijalu.

Skladište (dodjeljivanje skladišnih pozicija)

Ovaj modul je vezan za dodjeljivanja lokacija na skladištu, a odnosi se na palete/proizvod koji posjeduje deklaraciju sa barkodom. Osnovna funkcija ovog modula je da operator dodjeli tačnu lokaciju, te na osnovu iste kod otpreme se jako brzo i efikasno dobije informacija o lokaciji palete/proizvoda koja je na otpremi prema kupcu.

Logistika (ulaz osnovnih materijala)

Ovaj modul je dio modula Logistika i pod-modula nabava. Funkcija ovog modula je da korisnik skenira deklaracije tj barkode osnovnog materijala od dobavljača te na taj način potvrđuje ulaz u skladište. Kompletno stanje i analitika promjene kroz skladište se izvršava trenutačno, te nabavniku samo je potrebno da prati izvještaj narudžbi, gdje ima sve informacije u realnom vremenu o ulazu osnovnih materijala.

Servis (praćenje i evidencija servisa)

Također i4 posjeduje integraciju Android aplikacije za servisiranje na nacin da serviser u prodezecu ima na licu mjesta listu trenutnih intervencija, zatim na licu mogucnost popunjvanja servisnih listva i ažuriranje istih u centralnoj bazi. Također kroz android aplikaciju moguce je provjeriti stanje materijala i evidentirati utrošeni materijal u procesu servisiranja. Ovaj modul je idealna za preduzeca koja imaju službu servisa i preduzeca kojima je osnovna dijelatnos servisi i intervencije.
0 0