Informacioni sistem- i4

Slika

i4 je sveobuhvatni poslovni informacijski sistem (ERP) nastao kao potreba trenutnih zahtjeva za kvalitetnim ERP sistemima u proizvodnim procesima. i4 je izgrađen u modularnom obliku te je kao takav prilagodljiv raznim djelatnostima poslovanja. 

Koriste ga prvenstveno, mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća koja posluju na više lokacija s više poslovnih i profitnih centara. U sistemu se prati svaki poslovni događaj, po statusu i fazi izvršenja, a koji jedanput unesen završava u svim potrebnim evidencijama. Poseban osvrt je praćenje i realizacija radnih stanica (terminala) u proizvodnim procesima u proizvodnji isti imamo evidenciju o opterećenju i iskorištenju svake proizvodne jedinice u procesu.

Sa stanovišta zaposlenog  i4 omogućava jednostavnije i brže obavljanje svakodnevnih poslova, veću produktivnost i smanjenje papirologije.

Napretkom mobilnih tehnologija razvojni tim je kreirao novi aplikativnih softver na android platformi  preko kojeg upravljamo sa izlazom gotovih proizvoda, izlazi/ulaz u proizvodnji i skladištem na način da korisnik koristeći se mobilnim uređaj potvrđuje određene faze proizvodnog procesa i logistike.

0 0